Κυκλικός κόμβος στα Αστέρια Άγριας – Βόλος

  • ΛΕΩΝ ΑΤΕ
  • ΛΕΩΝ ΑΤΕ
  • ΛΕΩΝ ΑΤΕ
  • ΛΕΩΝ ΑΤΕ
  • ΛΕΩΝ ΑΤΕ

Μετά από δυο μήνες και μια εβδομάδα ολοκληρώθηκε ο κυκλικός κόμβος στα Αστέρια Άγριας …