Κυκλικός κόμβος στα Αστέρια Άγριας – Βόλος

Μετά από δυο μήνες και μια εβδομάδα ολοκληρώθηκε ο κυκλικός κόμβος στα Αστέρια Άγριας …